ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: σημαντική ενημέρωση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 
praktikh new
 Όσοι καταρτιζόμενοι έχουν εκκρεμότητες με την πρακτική τους άσκηση, θα πρέπει να την ολοκληρώσουν μέχρι το τέλος του 2022, σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021.
Οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στο Β' εξάμηνο σπουδών, θα πρέπει να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση μέσα σε 24 μήνες από τη λήξη του Δ' εξαμήνου σπουδών.