ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΑΛΛΑΓΕΣ

20/9/2021: Η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για την πρακτική άσκηση σπουδαστών των ΙΕΚ

Εκδόθηκε σήμερα από τον ΕΦΚΑ η εγκύκλιος , η οποία ορίζει όλες τις διαδικασίες για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για να δείτε την εγκύκλιο: κλικ εδώ

 


9/2021: Με αμοιβή πλέον η πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΙΕΚ

Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Πρόγραμμα  αμειβόμενης πρακτικής άσκησης για τους καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ. της χώρας,  από το νέο έτος κατάρτισης (Οκτώβριος 2021, προβλέπει  Κοινή Υπουργική Απόφαση την οποία  υπέγραψε η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως με τους συναρμόδιους υπουργούς.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Ειδικότερα η απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η συνολική διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης είναι εννιακόσιες εξήντα (960) ώρες.

Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική, ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης του τετάρτου εξαμήνου, εκτός αν ορίζεται άλλως στους Οδηγούς Κατάρτισης και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.esos.gr/arthra/74230/apofasi-kerameos-me-amoivi-pleon-i-praktiki-askisi-ton-spoydaston-ton-iek