ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΞ. 2017Β

Η Διευθύντρια του ΔΙΕΚ Νάξου συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ Νάξου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των ΔΙΕΚ, την Τετάρτη 11/10/2017 και ώρα 18:30 στην έδρα του ΙΕΚ στο Φιλώτι.
Η παρουσία των ωρομίσθιων εκπαιδευτών, οι οποίοι αποδέχθηκαν ή θα αποδέχονται στις επόμενες ημέρες τις προταθείσες ώρες κατάρτισης είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις τους και αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη της συνεργασίας με το ΔΙΕΚ Νάξου.
Υποχρεωτική και αναγκαία είναι επίσης η παρουσία των μόνιμων εκπαιδευτικών (από Διάθεση). Καλή αρχή!

syllogos