Απολογισμός 2017-8

Απολογισμός έτους κατάρτισης 2017-2018 του Δημόσιου ΙΕΚ Νάξου

Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, κατά το έτος κατάρτισης 2017-2018, το Δημόσιο ΙΕΚ Νάξου κατάφερε να αναδείξει και να υποστηρίξει τη δυνατότητα για παροχή ποιοτικής κατάρτισης και να αναπτυχθεί περαιτέρω, λόγω της οργανωμένης προσπάθειας όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και διοίκησης. Βασικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία του ΙΕΚ έπαιξε η αποτελεσματική συνεργασία με τοπικούς φορείς, οι οποίοι απέδειξαν έμπρακτα τη στήριξή τους στο θεσμό της επαγγελματικής κατάρτισης, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του, την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης και στο άνοιγμα του Ινστιτούτου στη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας και αγοράς εργασίας.

Καταλυτικός παράγοντας για την ευρωστία του ήταν η παραχώρηση από τη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων αιθουσών για τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων στο 1ο Γυμνάσιο Νάξου ανάλογα με τις υποδείξεις εκπαιδευτών και καταρτιζομένων και για τη διευκόλυνσή τους. Για την παραχώρηση ευχαριστούμε τον πρόεδρο κ. Αρτέμη Ψαρρό και τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας και το Σύλλογο Διδασκόντων και το Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Νάξου κ. Στράτο Φουτάκογλου. Με την πράξη αυτή ικανοποιήθηκε πάγιο αίτημα καταρτιζομένων και εκπαιδευτών - η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων ζει ή/και εργάζεται στη Χώρα. Ταυτόχρονα μειώθηκε η μαθητική διαρροή, ελαττώθηκαν τα έξοδα και ο χαμένος χρόνος μετακίνησης για εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους. Πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτών και καταρτιζομένων μεταβαίνουν και αποχωρούν για τα μαθήματά τους στο ΔΙΕΚ μετά τη λήξη της εργασίας τους ενώ έχουμε καταρτιζόμενους από διάφορα μέρη της Νάξου. Η αποχώρηση των καταρτιζόμενων από το κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Νάξου μετά τη λήξη των μαθημάτων, καθώς δεν υπάρχει δρομολόγιο λεωφορείου, εξασφαλίστηκε από τη διεύθυνση του ΙΕΚ σε συνεννόηση με το ΚΤΕΛ, με μειωμένο κόμιστρο.

Εξίσου σημαντική ήταν η συνεργασία μας με επαγγελματίες, οι οποίοι παραχώρησαν τους χώρους τους για να λειτουργήσουν σαν εργαστήρια του ΙΕΚ. Η ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας(chef) για 4η συνεχόμενη χρονιά φιλοξενήθηκε από την ταβέρνα «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και την οικογένεια Γιαννάκη. Τα μαθήματα ζαχαροπλαστικής έγιναν στο ζαχαροπλαστείο L’ ORIENT του κ. Θωμά Μπαλή και το μάθημα «Τεμαχισμός κρεάτων», στο κρεοπωλείο των Αφών Καπαρέλη. Εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Αισθητικός Ποδολογίας πραγματοποιήθηκαν στο BONITA BEAUTY SALON της κ. Μαρίας Γεωργιάδου-η οποία δώρισε και επαγγελματικό εξοπλισμό στο ΙΕΚ- και το μάθημα «Χρωματολογία» στο εργαστήριο των Φιλίππας Φλώρακα –Γιάννη Χάλκου. Ο αμπελώνας «ΤΡΑΝΟ ΑΜΠΕΛΙ» και το χημικό εργαστήριο MATTER του κ. Γιώργου Μακρυδημήτρη φιλοξένησαν την ειδικότητα Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας. Το μάθημα του BAR, στην ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, πραγματοποιήθηκε στο LIKE HOME BΑR των Αφών Παπανικολάου, από τον barman της επιχείρησης Σουλιώτη Κωνσταντίνο.

Δίπλα στο ΙΕΚ βρίσκονται, υποστηρίζοντας καθημερινά τη λειτουργία του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Δημήτρης Λιανός, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δρυμαλίας κ. Νίκος Σιδερής και βέβαια ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής κ. Αρτέμης Ψαρρός. Η συμβολή του αείμνηστου Τοτόμη Πρωτονοτάριου ήταν μεγάλη, καθώς πίστεψε και υποστήριξε το ΙΕΚ με όλες του τις δυνάμεις. Το αποτέλεσμα αποτελεί επιτυχία όλων των παραπάνω, και τους ευχαριστούμε από καρδιάς για την προσπάθεια που κατέβαλαν προκειμένου το Δημόσιο ΙΕΚ Νάξου να λειτουργεί ποιοτικά, αποτελεσματικά και δημιουργικά.

Η λειτουργία του ΔΙΕΚ Νάξου, βασίστηκε σε τρείς άξονες:

A. Σύγχρονη και αποτελεσματική διοικητική λειτουργία

B. Ποιοτική και αναβαθμισμένη κατάρτιση

Γ. Εξωστρέφεια-Σύνδεση με την τοπική αγορά και φορείς-Αύξηση κύρους του ΙΕΚ.

Α. Αποτελεσματική διοικητική λειτουργία

1. Στο Δημόσιο ΙΕΚ Νάξου, τη χρονιά που πέρασε, εργάστηκαν 2 μόνιμοι εκπαιδευτικοί με απόσπαση για διοικητικό έργο, η Διευθύντρια και η Υποδιευθύντρια, και 33 εκπαιδευτές για παροχή εκπαιδευτικού έργου με σύμβαση έργου ωριαίας αντιμισθίας. Οι ειδικότητες που λειτούργησαν ήταν 6, ενώ το πλήθος των τμημάτων ήταν 7 (4 Α΄ & Β΄ και 3 Γ΄ & Δ΄ εξαμήνων) και ο αριθμός των εκπαιδευομένων κυμάνθηκε μεταξύ 134 ως 82.

2. Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εκπαιδευτικού υλικού προηγούμενων ετών.

3. Περιορισμός της άσκοπης γραφειοκρατίας, μείωση των διοικητικών βαρών μέσω της μεγαλύτερης αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

4. Ανάπτυξη διαδικτυακών φορμών για την ηλεκτρονική τυποποίηση των διοικητικών εργασιών.

5. Ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων και ελαχιστοποίηση διακίνησης μέσω συμβατικού ταχυδρομείου.

6. Επικοινωνία με εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, μέσω πλήρους αξιοποίησης του website μας και εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας (email, sms, facebook, e-class).

7. Τήρηση ηλεκτρονικού βιβλίου πράξεων.

8. Δημιουργία εύχρηστων, ενημερωτικών, συνοπτικών οδηγών για συνήθεις διαδικασίες που αφορούν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.

9. Καθιέρωση συγκεκριμένου ωραρίου για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευομένων σχετικά με θέματα που τους απασχολούν.

10. Πιστοποιημένη επιμόρφωση της Διοίκησης του ΔΙΕΚ Νάξου από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΑΠ για την Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Β. Ποιοτική κατάρτιση

Στόχος μας ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση πόρων, αλλά και η ενδυνάμωση των «δεσμών» μεταξύ εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών και Διοίκησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επιλέγουν για σπουδές το ΔΙΕΚ Νάξου και άτομα με ήδη σχηματισμένο επαγγελματικό προφίλ (πτυχία, δεξιότητες, εργάζονται ήδη), που επιθυμούν είτε αναβάθμιση των προσόντων τους σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της αγοράς είτε επιθυμούν αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού (λόγω ανεργίας, δυσκολίας εύρεσης εργασίας στο αντικείμενο πρότερων σπουδών τους κ.α.)

1. Αναβάθμιση υποδομών και αγορά πάγιου εξοπλισμού για ανάγκες κατάρτισης.

2. Συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες για τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων και παραχώρηση ιδιωτικών χώρων για χρήση ως εργαστηρίων του ΙΕΚ.

3. Κατά το δυνατόν πιστή εφαρμογή των νέων οδηγών σπουδών για τις ειδικότητες που λειτούργησαν στο ΙΕΚ Νάξου.

4. Πρόσληψη εξειδικευμένων και αναγνωρισμένων από την τοπική κοινωνία επαγγελματιών – επιστημόνων ως ωρομίσθιων εκπαιδευτών.

5. Άριστη συνεργασία με το ΣΕΚ Νάξου και τον Διευθυντή του, κ. Νικήτα Θεολογίτη.

6. Συμμετοχή εκπαιδευτών και καταρτιζομένων της ειδικότητας Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (chef) σε πανελλήνιες και τοπικές εκθέσεις και σεμινάρια με καταξιωμένους επαγγελματίες.

7. Διοργάνωση και διεξαγωγή πλήθους άρτια οργανωμένων θεματικών εκπαιδευτικών επισκέψεων σε επαγγελματικούς χώρους και ενημερώσεων-επιδείξεων από εξειδικευμένους επαγγελματίες.

8. Συναντήσεις απολογισμού και προγραμματισμού με τους εκπαιδευτές.

9. Εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων Open eClass (υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης).

10. Διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ των εκπαιδευομένων, εκπαιδευτών και Διοίκησης με στόχο την ανάπτυξη κοινής «ταυτότητας».

11. Μαζική χορήγηση της Διεθνούς Φοιτητικής Κάρτας (ISIC) στο σύνολο σχεδόν των καταρτιζομένων μας, μετά από ενέργειες της διοίκησης.

12. Διεξαγωγή του μαθήματος «Πρακτική άσκηση» ή «Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα» σε χώρους εργασίας και σε συνεργασία με επιχειρήσεις, μουσεία κ.α.

13. Συχνή επικοινωνία, στενή συνεργασία και ανατροφοδότηση από εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους για το διδακτικό έργο, την αποτελεσματικότητα του διοικητικού έργου, για θέματα εξοπλισμού, για διάφορα προβλήματα που προέκυπταν και ενέργειες για άμεση επίλυση όλων των ζητημάτων

Γ. Εξωστρέφεια - Σύνδεση με την τοπική αγορά και φορείς - Αύξηση κύρους του ΙΕΚ

Σύνδεση με την τοπική κοινωνία και την αγορά εργασίας
Χτίζουμε γέφυρες με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις - Εξωστρέφεια και έμφαση στη δημιουργικότητα – Ενίσχυση κοινωνικού κύρους του ΔΙΕΚ. Χαρακτηριστικοί δείκτες για την επιτυχημένη πορεία του ΔΙΕΚ Νάξου είναι η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζομένων μας και η επιλογή του από επαγγελματίες που ήδη δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των σπουδών τους.

1. Έγκριση, συντονισμός και εποπτεία Πρακτικής Άσκησης καταρτιζόμενων τόσο του ΔΙΕΚ Νάξου όσο και άλλων ΙΕΚ.

2. Πρόταση νέων ειδικοτήτων στο Υπουργείο Παιδείας κατόπιν επεξεργασίας των απαντήσεων που προκύπτουν από ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο αναρτάται στο δικτυακό τόπο του ΔΙΕΚ, κοινοποιείται σε τοπικά και φοιτητικά μέσα ενημέρωσης και συμπληρώνεται από κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά και κατόπιν διαβούλευσης με τοπικούς φορείς, γεγονός που συμβάλει στη σύνδεση τοπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής κατάρτισης.

3. Ανάπτυξη σύγχρονων καναλιών προβολής και επικοινωνίας του ΙΕΚ (ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ Νάξου και προφίλ στο facebook).

4. Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού προβολής για τον τρόπο λειτουργίας και τις δράσεις του ΔΙΕΚ.

5. Λογοδοσία και καθιέρωση ετήσιου απολογισμού δράσεων προς την τοπική κοινωνία με δημοσίευση σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

6. Συστηματική επικοινωνία και παρουσία σε έντυπα, ραδιοφωνικά και ηλεκτρονικά ΜΜΕ για την ανάδειξη των δράσεων, του εκπαιδευτικού έργου και των καλών πρακτικών του ΙΕΚ.

7. Διαρκής και αρμονική συνεργασία με τοπικούς φορείς και έντονη παρουσία στη ζωή της ναξιακής κοινωνίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

i. Συνδιοργάνωση με το ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ του Δήμου μας της εναρκτήριας χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης, ανοικτής σε όλο το κοινό.

ii. Πρόσκληση από το Γ2 τμήμα του 1ου Γυμνασίου Νάξου εκπαιδευτών και καταρτιζομένων της ειδικότητας Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (chef) για παρουσίαση του επαγγέλματος και των σπουδών τους στο ΙΕΚ.

iii. Συνεργασία με τον Πανναξιακό ΑΟΝ, για την Πρωτοχρονιάτικη πίτα των ακαδημιών του.

iv. Δωρεάν καλλωπισμός χεριών από τις καταρτιζόμενες της ειδικότητας και την εκπαιδεύτριά τους την ημέρα της γυναίκας, 8 Μαρτίου, στο καφέ ΟMERTA.

v. Συμμετοχή εκπαιδευτών και καταρτιζομένων της ειδικότητας Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (chef) στη θεματική εβδομάδα του 1ου Γυμνασίου Νάξου με θέμα «Υγιεινό κολατσιό για το σχολείο».

vi. Συμμετοχή εκπαιδευτών και καταρτιζομένων της ειδικότητας Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (chef) στο σεμινάριο Μεξικάνικης κουζίνας που διοργάνωσε ο σύλλογος «Φιλοξένια».

vii. Συνεργασία εκπαιδευτών και καταρτιζομένων της ειδικότητας Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (chef) με το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του 1ου Γυμνασίου στο Πασχαλινό παζάρι του σχολείου τους.

viii. Παρουσίαση- επίδειξη από άνδρες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νάξου, χρήσης πυροσβεστήρων και βιωματική συμμετοχή των καταρτιζομένων μας.

ix. Επίσκεψη των καταρτιζομένων της ειδικότητας Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας, Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής στο ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ στον Αγ. Θαλάλαιο και περιποίηση στους μαθητές, -τριες.

Η παρούσα κατάσταση της επαγγελματικής κατάρτισης απαιτεί προσπάθειες για υποστήριξη και συνεχή βελτίωση, όχι μόνο στους αριθμούς αλλά κυρίως στην ποιότητα και στη σύνδεσή της με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το όραμά μας είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, επικοινωνιακής και εξωστρεφούς δομής που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της επαγγελματικής κατάρτισης και θα εφοδιάζει τους εκπαιδευόμενους με τις γνώσεις, τις στάσεις και τις δεξιότητες ζωής που απαιτούνται για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, σε ειδικότητες που φιλοδοξούν να καλύψουν αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου. Πιστεύουμε ότι η ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση, πρέπει να συμπορεύεται με την παροχή κινήτρων για ανάληψη πρωτοβουλιών, την παρακίνηση για συνεργασία και την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία, με στόχο την ενεργοποίηση των εκπαιδευομένων, αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων στελεχών και επαγγελματιών. Η σωστά οργανωμένη και ποιοτική επαγγελματική κατάρτιση, ίσως αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις για το μέλλον του τόπου μας, τόσο στον τομέα του τουρισμού και των υπηρεσιών όσο και στον πρωτογενή τομέα. Με καθαρό όραμα, ειλικρινή προσπάθεια και επαγγελματισμό, με σχεδιασμό και προγραμματισμό και με την ενεργό συμμετοχή όλων σας, πετύχαμε αρκετά τα τέσσερα τελευταία χρόνια, από το 2014, έτος επαναλειτουργίας του ΔΙΕΚ Νάξου

Παραμένουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας, για μια δομή που φιλοδοξεί να παρέχει ποιοτικές δεξιότητες επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ ταυτόχρονα θα είναι ανοικτή στη ζωή και στη δράση.

Καλό έτος κατάρτισης 2018-19!

 

Η Διευθύντρια του ΔΙΕΚ Νάξου                 Η Υποδιευθύντρια

Σοφία Μανωλά                                            Σοφία Δέτσιου